Recensie: “Als Joonas, Jonas wordt” ****

Van recensies van kinderboeken spring ik nu even over naar iets totaal anders. Misschien zal het je interesseren, misschien ook niet. Dit boek is ook niet voor iedereen bedoeld. Het gaat namelijk over het samen voorkomen van een spellingsprobleem en een autismespectrumstoornis. Heb je hier in de verste verte dus geen relatie mee dan zal je wellicht vol verlangen zitten wachten op een volgende recensie. Maar ik waarschuwde je al: gezien ik logopedie studeer, kunnen logopedisch gerelateerde boeken hier wel eens tevoorschijn komen. Aan alle ouders, leerkrachten, verzorgers of eender wie ook maar in contact komt met kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS): opgelet, want dit boek zou wel eens heel interessant kunnen zijn.

Na een weliswaar zeer uitgebreide inleiding komt hier de kern van het verhaal:

In Als Joonas, Jonas wordt probeert de auteur op een zo toegankelijk mogelijke manier de comorbiditeit (het samen voorkomen) van een spellingsprobleem en ASS uit te leggen. Iets wat niet al te eenvoudig is, gezien men nog steeds niet weet of de spellingsproblemen nu wel het gevolg zouden zijn van ASS of enkel naast elkaar voorkomen.

De auteur, Nathalie Cornillie, is zelf GON-begeleidster (GON= geïntegreerd onderwijs: kinderen krijgen extra individuele begeleiding tijdens de schooluren) en heeft al heel wat ervaring met kinderen met ASS die ook spellingsproblemen hebben. Ze schets in haar boek beide problemen afzonderlijk om ze dan uiteindelijk te integreren. Zelf weet ze ook geen zeker antwoord te geven op de eventuele oorzaak-gevolg relatie tussen beide. In haar boek gaat het dan ook niet zo zeer om labelen. Een kind een etiket geven, heeft niet veel nut, zo schrijft ze. Veel beter is het om het kind te begeleiden, inzichten te geven, verbanden te zoeken en ze zo goed mogelijk te helpen. Om deze reden is het dus zeer belangrijk de zwakke maar zeker ook de sterke kenmerken van kinderen met ASS te kennen. Want hoe dan ook: spelling bij hen remediëren vraagt een bijzondere aanpak.

Dit boek is vooral bedoeld voor iedereen die met ASS in contact komt. Dat kunnen zowel ouders als leerkrachten, maar evengoed ook therapeuten zijn. Om dit boek te lezen moet je dus geen voorkennis van het onderwerp hebben en moet je ook niet logopedisch/psychologisch geschoold zijn. Hier en daar wordt vakterminologie gebruikt (zoals dysorthografie = spellingstoornis), maar dit wordt dan zo goed mogelijk uitgelegd. Dit boek zoomt dus niet dieper in op ASS maar is wel degelijk bedoeld voor kinderen met deze stoornis die moeilijkheden met de spelling ondervinden; het formuleert de kern en is niet langdradig.

Naar mijn mening is dit boek meer gericht naar scholen, leerkrachten en zorgcoördinatoren gezien er ook heel wat mogelijke STICORDI (stimuleren, compenseren, remediëren en dispenseren)-maatregelen voor op school zijn opgenomen. Deze maatregelen zijn er omdat kinderen met ASS niet altijd aan de einddoelstellingen van het onderwijs kunnen voldoen.

Er is een denkboek bijgesloten waarbij spellingsregels in begrijpelijke taal voor kinderen met ASS zijn opgenomen. Dit is zeer handig voor zowel op school, thuis als in therapie. Ook is er een infoboek dat online raadpleegbaar is via de code die je in het boek vindt. Hierover heb ik echter een kleine opmerking: ik zag deze niet onmiddellijk staan omdat ik verwachtte dat ze ergens op de eerste bladzijde zou vermeld zijn. Pas toen ik boek begon te lezen, zag ik de code ergens tussenin staan. Dit zou misschien nog extra aan de binnenkant vermeld mogen worden.
In het infoboek vind je pictogrammen en afbeeldingen. Dit is vooral met de bedoeling het voor de kinderen met ASS te visualiseren daar zij aan het visuele (het zien van prenten) veel steun hebben. Dit geldt ook voor het leren begrijpen van spellingsregels; ze vatten spellingsregels niet altijd waardoor afbeeldingen wel een hulp kunnen zijn.

Wat ik zeer goed gevonden vind aan de regels die zijn opgenomen in het denkboek is het feit dat je die kan inkorten. Je kan die gemakkelijk kopiëren en van zodra een kind een deel van de regel kent, kan dat stuk worden afgeknipt. Zo wordt hun vooruitgang gevisualiseerd wat heel motiverend kan werken. Een opmerking die ik hierbij heb, is: de regel van “d” of “t” aan het einde van een woord leek me wat vreemd. Normaal gezien luidt deze regel: “Hoor je een “t” aan het eind van een woord, maak dan het meervoud. Luister of je een “d” of “t” in het meervoud hoort. Hoor je een “d” schrijf dan “d”, hoor je een “t” schrijf dan een “t””. In het boek staat het omgekeerd, met name: hoor je een “d” schrijf dan een “t”. Ik heb erover zitten nadenken, maar volgens mij klopt er toch iets niet aan. In de overige spellingsregels kon ik me dan wel weer vinden.

Conclusie: wat mij betreft, is dit boek zeer geschikt voor iedereen die wat meer te weten wil komen over ASS en spellingsproblemen zonder beladen te worden met wetenschappelijke benamingen. Door de vele spellingsregels en STICORDI-maatregelen die zijn opgenomen, raad ik het boek vooral aan leerkrachten aan.Ouders kunnen het zeker ook lezen, want het is natuurlijk belangrijk dat zij een goed inzicht hebben in de stoornis van het kind en de mogelijkheden tot compensatie en dispensatie op school. De vier sterren die ik toeken, zijn gericht naar de toegankelijkheid, de bondigheid en de extra’s die erin opgenomen zijn.

Tip: klik hier en lees ook de recensie van De week van Jonas. Dit boek hoort bij Als Joonas, Jonas wordt en biedt informatie aan over ASS zonder echt de naam van de stoornis te noemen.

Beoordeling: ****

Auteur: Nathalie Cornillie
Uitgeverij: Acco
Jaar van uitgave: 2012
ISBN: 9789033488177

Met dank aan uitgeverij Acco voor het toesturen van een recensie-exemplaar.

(Visited 80 times, 1 visits today)

Céline

Ik ben Céline, 21 jaar en logopediste. Op celineschrijft.be verschijnen voornamelijk reviews van beautyproducten en boeken, maar ook een lifestyle artikel komt aan bod!