Recensie: Moeilijke letters lezen (prentenboek) ****

In het prentenboek Moeilijke letters lezen zijn alle letters van a tot z opgenomen, met uitzondering van q, x en y. Elke letter is gekoppeld aan een sleutelwoord waarin de letter voorkomt en van dat sleutelwoord is er ook een afbeelding opgenomen. Er hoort tevens een rijmversje bij om de kinderen extra te motiveren.

De bedoeling van dit boek kan je zeer ruim opvatten. De schrijfster heeft in haar boek zelf opgenomen wat je er allemaal mee kan doen. Volgens haar is het zowel geschikt voor kleuters, als voor aanvankelijke lezers, als voor kinderen uit het vierde en vijfde leerjaar die moeilijkheden hebben met lezen.

Ik vind het inderdaad zeer geschikt voor kleuters (derde kleuterklas) daar het de ontluikende geletterdheid stimuleert. Kleuters maken door het boek kennis met de verschillende letters die ze ook in het eerste leerjaar zullen ontmoeten. Het is zeer belangrijk dat kinderen in de derde kleuterklas al enige letterkennis verwerven en daar kan dit boek samen met de ouders zeker voor zorgen. Ouders kunnen namelijk hun kind de prent van het sleutelwoord laten benoemen (bv. vos), het woord vervolgens auditief laten analyseren en daarna kunnen ze zelf wijzen op het betreffende foneem (bv. de v van vos waarbij ze de getypte v aanwijzen). Ouders kunnen daarna het rijmpje voorlezen wat dan weer motiverend werkt.

Voor aanvankelijke lezers zijn de versjes jammer genoeg te moeilijk om zelf te lezen. De schrijfster meldt dit ook zelf in haar boek en zegt daarbij dat het de bedoeling is dat ouders de versjes voorlezen. Dit vind ik wel een beetje spijtig omdat de kinderen zelf misschien zullen proberen om de tekst te lezen, maar dan tot de conclusie zullen komen dat het nog te moeilijk is. Het is ook niet zo dat in het versje meerdere keren het doelgrafeem (grafeem = letter) is opgenomen. Soms komt dit wel voor, maar hier werd niet expres op gelet. Je kan het boekje m.a.w. niet gebruiken om het doelgrafeem op tekstniveau te lezen. Wel is het leerrijk om als ouder samen met je kind de woorden te lezen waarin de grafemen voorkomen die het kind net heeft geleerd.

Aan de andere kant zorgen de versjes er wel voor dat dit boek nog geschikt is voor oudere kinderen die lezen op bv. AVI-M5. Voor hen zijn deze korte tekstjes dan volgens mij zeker motiverend vooral door de lengte (ze moeten geen ellenlange tekst lezen) en door de eindrijmen.

Wat ik ook nog zeer positief vind aan dit boek zijn de letters op verschillende wijzen. Zo zijn zowel de lees-schrijf-als hoofdletters opgenomen. Op die manier kan je het kind meteen duidelijk maken dat het allemaal dezelfde letters zijn, maar dan op een andere manier geschreven. Tevens staat bij de schrijfletters ook steeds aangegeven hoe je die correct schrijft. Heel handig voor kinderen die wat problemen ondervinden met de fijne motoriek, maar ook voor kinderen die nog volop leren hoe ze de letters moeten schrijven.

Naast alle letters van ons alfabet besteedde de auteur ook aandacht aan de korte/lange klinkers, tweeklanken en spellingsregels zoals d/t finaal. Hier koppelt ze dan ook een sleutelwoord, een versje en de regel aan. Wat ik een erg bruikbaar versje vond, was dat wat bij de regel van de open en gesloten lettergrepen hoort. Hierbij komen heel veel woorden voor met zowel dubbele medeklinker als één medeklinker en in het versje zit ook de regel verwerkt. Heel erg handig om kinderen te laten lezen die voor de eerste keer kennismaken met dergelijke woorden of moeite hebben met het lezen ervan.

Beoordeling: ****

Auteur: Betty Vleeschouwer
Uitgeverij: Acco
ISBN: 9789033491832
Prijs: € 18, 20

Met dank aan uitgeverij Acco voor het toesturen van een recensie-exemplaar.

(Visited 262 times, 5 visits today)

Céline

Ik ben Céline, 21 jaar en logopediste. Op celineschrijft.be verschijnen voornamelijk reviews van beautyproducten en boeken, maar ook een lifestyle artikel komt aan bod!