Recensie: Het letterwinkeltje ***


IMG_0857

Kinderen maken rond de derde kleuterklas al heel snel kennis met letters. Alles begint met de zingeving; kinderen zien dat je ook kan communiceren met iets wat op papier staat. Eenmaal ze dit weten, doen ze niets liever dan boodschappenlijstjes, verlanglijstjes en dergelijke te maken. Al dan niet met bestaande letters. Even later maken ze kennis met letters  op verpakkingen van de melk, in hun favoriete tv-programma. Ze beginnen deze te associëren met klanken  en hopla de aanzet tot het lezen en schrijven is gegeven.

Het letterwinkeltje wil deze verwerving van letters stimuleren. Aan de hand van leuke prenten en een rijmend verhaaltje maken kleuters kennis met de verschillende letters.

Het verhaal:

Opa Brom heeft een winkeltje geopend waar hij allemaal letters verkoopt. Op vraag van de klanten maakt hij telkens nieuwe letters bij. Tot er een meneer de winkel binnenkomt die eigenlijk helemaal niet weet wat je met letters kan doen. Opa vormt met plezier een aantal woorden.

Heel handig aan het boek is dat tussen de tekst de letters zelf vet en wat groter gedrukt zijn. Hierdoor kunnen kleuters ze wat makkelijker zien. Al mochten ze van mij zelfs nog wat groter geweest zijn om het “verdrinken” in de andere woorden te vermijden. Ook op de prenten zijn woorden te lezen die opa met de letters vormt. Het gaat om eenvoudige eenlettergrepige woorden, zoals doos en roos. Wat wel jammer is, is dat op sommige prenten de woorden omgekeerd gevormd worden. Ze staan m.a.w. gericht naar de persoon op de prent en niet naar de lezer. Hierdoor zouden kleuters in verwarring kunnen raken. Ouders zien hier dan ook best op toe en duiden best niet op deze prenten. Ouders kunnen het boek vertellen in hun eigen woorden of de kinderen vragen wat ze zien op prenten. Ook het voorlezen zelf is natuurlijk mogelijk, maar ik geef hier toch weer eerder de voorkeur aan vertellen. Bij het vertellen kunnen ze dan namelijk op de vetgedrukte letter wijzen en deze verklanken. Op die manier maakt het kind kennis met de letter. Het woord op zich lezen, is natuurlijk meer iets voor het eerste leerjaar, maar als ouder kan je het altijd eens voorlezen en letter per letter verklanken.

Ook staat er op elke bladzijde afzonderlijk een letter in een apart hokje. Jammer hier vind ik wel de afwisseling tussen lees-en schrijfletters. Kleuters moeten namelijk nog geen schrijfletters kennen en het zou hen kunnen verwarren.

Je kan met hen ook het visueel identificeren van letters oefenen door hen dezelfde letter telkens te laten zoeken tussen de vetgedrukte.

Met dit prentenboek kan je dus tegelijk de taalontwikkeling (door kleuters erover te laten vertellen) en de omgang met letters stimuleren. Het biedt mooie mogelijkheden maar ook een aantal beperkingen.

Beoordeling: ***

Auteur: Marianne Busser en Ron Schröder
Illustrator: Ingrid ter Koele
Uitgeverij: Moon
ISBN: 9789048825677

Met dank aan L&M Books voor het toesturen van een recensie-exemplaar.

(Visited 127 times, 1 visits today)

Céline

Ik ben Céline, 21 jaar en logopediste. Op celineschrijft.be verschijnen voornamelijk reviews van beautyproducten en boeken, maar ook een lifestyle artikel komt aan bod!

One Comment

Comments are closed.