Recensie: Moeilijke letters lezen (oefenbladen dyslexie) ****
Moeilijke letters lezen: oefenbladen dyslexie hoort bij Moeilijke letters lezen: prentenboek (lees hier mijn recensie van dit boek). In dit boek komen dezelfde versjes en sleutelwoorden voor als in het prentenboek. De auteur neemt die letters samen die voor verwarring kunnen zorgen bij het lezen zoals b/d, aa/ee, korte/lange klinker, …. De oefenbladen bevatten dan ook beide letters zodat het kind erin slaagt om die correct te discrimineren tijdens het lezen.

Een oefenreeks start telkens met het gegeven sleutelwoord dat bij de letter hoort en een afbeelding daarvan. Daarna volgen de oefenbladen en op het einde staat het versje. Hier geldt dezelfde opmerking als bij het prentenboek: voor aanvankelijke lezers zullen deze versjes vaak nog te moeilijk zijn waardoor ik ze dan ook niet zou laten zien om demotivatie tegen te gaan. Wel kan je ze eens voorlezen wanneer je het sleutelwoord aanbiedt. Je kan met dit boek m.a.w. enkel de grafemen (=letters) oefenen op woordniveau en niet op tekstniveau.

Om het boek te recenseren, ga ik dieper in op een bepaalde leesmoeilijkheid en ik kies hier voor de “b” en “d” omdat deze verwarring vaak voorkomt bij beginnende lezers. De auteur start dit deel met de kapstokwoorden “beer” en “dolfijn” en de bijbehorende afbeeldingen. Om deze letters makkelijker te kunnen onthouden, haalt ze er ook een visuele steun bij waarbij je de “b” of “d” met respectievelijk je linkerhand of rechterhand kan vormen (door je duim in de lucht te stoppen en je vingers naar binnen te plooien). Daarna komen de oefenbladen aan bod. Je kan ervoor kiezen om er enkele uit te kiezen of je kan ze allemaal aanbieden. Mijn voorkeur gaat naar het eerste omdat je zo beter kan individualiseren. Er volgen werkbladen op visuele identificatie (waar je ook visuele discriminatie kan toepassen), het lezen van de verschillende wijzen waarop de letter kan geschreven worden (schrijf-lees- en eventueel ook hoofdletters) en het lezen van woorden. Ook de visuele identificatie van woorden komt aan bod maar – en wat mij betreft geldt dit voor elke visuele identificatie – ik zou ervoor opteren om hier het lezen al bij te betrekken omdat je anders louter op de voorbereidende vaardigheden werkt. Maar goed, hier kan je dus zelf kiezen hoe je de bladen hanteert.

Er komen veel werkbladen voor met eenlettergrepige woorden die dus hanteerbaar zijn voor bv. kinderen uit het eerste leerjaar. Er komen ook moeilijke meerlettergrepige woorden (zoals “dakbedekking”) voor die uiteraard niet geschikt zijn voor beginnende lezers, maar die kunnen gebruikt worden voor lezers die al wat verder staan en soms nog eens een verwarring maken. De spelletjes gaan van “vier op een rij” tot “adders en ladders” tot het kleuren van de hokjes en er zijn ook regelmatig afbeeldingen opgenomen. Dit alles werkt zeer motiverend en je ziet dat er heel veel tijd in de werkblaadjes is gestopt. Uiteraard moet je het werkblaadje altijd nog wat aanpassen aan het kind en is ook niet alles voor elk kind geschikt.

Dit boek is in de eerste plaats – in tegenstelling tot het prentenboek – bedoeld voor logopedische therapie, maar ook kunnen ouders thuis verder oefenen door bv. het spelen van de leuke spelletjes die erin zijn opgenomen.

Beoordeling: ****

Auteur: Betty Vleeschouwer
Uitgeverij: Acco
Prijs: € 30,00
ISBN: 9789033489471

Met dank aan uitgeverij Acco voor het toesturen van een recensie-exemplaar.

(Visited 271 times, 2 visits today)

Céline

Ik ben Céline, 21 jaar en logopediste. Op celineschrijft.be verschijnen voornamelijk reviews van beautyproducten en boeken, maar ook een lifestyle artikel komt aan bod!