Oefenen met taal en rekenen

Visual Steps lanceerde recent een nieuwe reeks: Visual Steps Educatief. Binnen deze lijn verschijnen allerhande studieboeken rond taal, rekenen en studievaardigheden. De boeken zijn geschikt voor groep 7 en 8. Ik nam de boeken voor groep 7 (vijfde leerjaar) onder de loep.

Oefenen met rekenen groep 7 en oefenen voor taal groep 7 bevatten verschillende oefentaken. Per oefentaak wordt een tijd van ongeveer 30 min. gerekend. Mijn eerste opmerking is dat alle oefeningen gemengd opgenomen zijn en dat de boeken niet ingedeeld zijn per reken- of spellingsonderdeel. Het zijn dus zeker geen boeken voor kinderen met leerproblemen. De boeken zijn vooral geschikt voor kinderen die functioneren op klasniveau en geen problemen hebben met gemengde toepassingen.

Vooral het boek rekenen vind ik bruikbaar voor kinderen die nood hebben aan een gemengde aanbieding. Gemengd mag je in de ruime zin van het woord interpreteren: meetkunde, metend rekenen, hoofdrekenen, breuken, getallenkennis, toepassingen, … Begrijpelijk dus dat kinderen al in staat moeten zijn om zelf de juiste leerstof in hun hoofd te selecteren om zo de oefening te kunnen oplossen.

Het boek rond taal vind ik iets te algemeen. Er komen heel wat oefeningen in voor waar kinderen een fout gespeld woord uit de zin moeten halen. Dat vind ik zelf geen goede oefening aangezien het voor kinderen verwarrend kan zijn en ze ook gewoon de mogelijkheid hebben om te gissen. Het had beter geweest mochten specifieke spellingsregels bevraagd worden.

Kortom: deze boeken van Visual Steps zijn zeker niet slecht, maar let erop dat kinderen reeds in staat moeten zijn om oefeningen op een hoog gemengd niveau te kunnen oplossen. Ik raad het aan voor kinderen die hun vijfde leerjaar reeds met succes afgerond hebben en in de zomervakantie niet willen stilvallen.

Ik kreeg deze boeken ter recensie.

Uitgeverij: Visual Steps Educatief

(Visited 45 times, 1 visits today)

Céline

Ik ben Céline, 21 jaar en logopediste. Op celineschrijft.be verschijnen voornamelijk reviews van beautyproducten en boeken, maar ook een lifestyle artikel komt aan bod!